W piątek 13 grudnia w Lublinie odbyła się, organizowana przez nas, Manifestacja upamiętniająca ofiary Stanu Wojennego.

Podczas wydarzenia, które zgromadziło kilkadziesiąt osób, oprócz okolicznościowego przemówienia, modlitwy, odśpiewania hymnu i złożenia pod tablicą ks. Popiełuszki kwiatów oraz zniczy, została odczytana lista osób zamordowanych podczas Stanu Wojennego.

Dziękujemy wszystkim za przybycie.
W szczególny sposób chcemy podziękować wszystkim organizacjom, które wystawiły delegacje na naszą manifestację ????

Młodzież Wszechpolska Lublin
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Lublin
Młodzi Patrioci Chełm
Towarzystwo Studentów Polskich
Narodowa Bychawa
Obóz Młodzieży Narodowej

Do zobaczenia za rok!

Fot. Tempus Fugit – budzynskifoto.pl