Okres zimowy to bardzo ciężki czas dla osób wykluczonych społecznie, którzy każdego dnia muszą walczyć o przetrwanie.  Dla nas hasła narodowo-solidarystyczne to nie są puste słowa, w swoich działaniach często skupiamy się poprawie warunków bytowych najbiedniejszych, którzy nie mają wystarczająco dużo mocy by domagać się sprawiedliwości społecznej.

To już powoli staję się tradycją, że nasi działacze co roku w okresie późnej jesieni i zimą organizują zbiórkę dla ośrodka wsparcia dla osób bezdomnych prowadzonego przez Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta w Lublinie.  W tym sezonie było podobnie. Przez cały grudzień nasi działacze gromadzili środki niezbędne do zapewnienia pomocy osobom na co dzień korzystających z gościnności wyżej wymienionego ośrodka.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy zaangażowali się w zbiórkę. Szczególnie zawodnikom Walecznej Lubelszczyzny.

NARODOWY SOLIDARYZM!!!