Z okazji rocznicy śmierci Rafała Gan-Ganowicza nasi działacze odwiedzili jego grób, aby oddać mu hołd i zapalić symboliczne znicze.

Rafał Gan-Ganowicz urodził się 23 kwietnia 1932 r. w Warszawie. Podczas II wojny światowej stracił oboje rodziców (podczas kampanii wrześniowej zginęła jego matka, a w Powstaniu Warszawskim, ojciec). Po wojnie młody Rafał stworzył antykomunistyczną organizację zajmującą się kolportażem ulotek i malującą napisy na murach. W 1950 r. na trop organizacji wpadł Urząd Bezpieczeństwa. Gan-Ganowicz ukryty pod wagonem uciekł do Berlina Zachodniego, gdzie wstąpił do amerykańskiej służby wartowniczej.
Po studiach oficerskich odbytych w Paryżu, walczył przeciwko komunistom w różnych zakątkach świata.

Zmarł, po długiej chorobie 22 listopada 2002 r. w Lublinie.
Swoje wspomnienia opisał w książce „Kondotierzy”.
O Rafale Gan-Ganowiczu powstał również film dokumentalny „Pistolet do Wynajęcia”.

Nasi działacze, regularnie, kilka razy do roku odwiedzają grób Gana.

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!